تاپیک وردپرس ( Wordpress ) - صفحه ی 31

تابع ووکامرسی is_ajax آیا صفحه مورد نظر با ajax بارگذاری شده است ؟

تابع ووکامرسی is_ajax آیا صفحه مورد نظر با ajax بارگذاری شده است ؟

تابع ووکامرسی is_ajax – آیا صفحه مورد نظر با ajax بارگذاری شده است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php versions – نسخه ها

ادامه مطلب
is_add_payment_method_page کاربر در صفحه افزودن روش پرداخت است ؟

is_add_payment_method_page کاربر در صفحه افزودن روش پرداخت است ؟

تابع ووکامرسی is_add_payment_method_page – آیا کاربر در صفحه افزودن روش پرداخت است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php versions – نسخه ها از

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی is_account_page آیا کاربر در صفحه کاربری است ؟

تابع ووکامرسی is_account_page آیا کاربر در صفحه کاربری است ؟

تابع ووکامرسی is_account_page – با کمک این تابع می توانید بفهمید که آیا کاربر در صفحه کاربری است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_hex_lighter تغییر کد رنگ به تاریک / روشن ( تر )

تابع ووکامرسی wc_hex_lighter تغییر کد رنگ به تاریک / روشن ( تر )

تابع ووکامرسی wc_hex_lighter – تغییر کد رنگ به تاریک / روشن ( تر ) Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $color (mixed) 2- $factor (int) Usage –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_hex_darker تغییر رنگ به ( تاریکتر ، روشن تر ) و …

تابع ووکامرسی wc_hex_darker تغییر رنگ به ( تاریکتر ، روشن تر ) و …

تابع ووکامرسی wc_hex_darker – تغییر(تبدیل) رنگ به ( تاریکتر ، روشن تر ) و … Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $color (mixed) 2- $factor (int) Usage

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_help_tip نمایش پیغام راهنمای ووکامرس

تابع ووکامرسی wc_help_tip نمایش پیغام راهنمای ووکامرس

تابع ووکامرسی wc_help_tip – نمایش پیغام راهنمای ووکامرس شامل ( نکات ، راهنما ، توصیه ) Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $tip (string) 2- $allow_html (bool)

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_has_notice بررسی اینکه آیا هشدار ( اعلان ) اضافه شده ؟

تابع ووکامرسی wc_has_notice بررسی اینکه آیا هشدار ( اعلان ) اضافه شده ؟

تابع ووکامرسی wc_has_notice – بررسی اینکه آیا هشدار ( اعلان ) اضافه شده ؟ Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $message (string) 2- $notice_type (string) Usage –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی hash_equals تطابق رشته و هش شده آن

تابع ووکامرسی hash_equals تطابق رشته و هش شده آن

تابع ووکامرسی hash_equals – تطابق رشته و هش شده آن ( داده کد گذاری شده ) Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $a (string) 2- $b (string)

ادامه مطلب
woocommerce_grouped_add_to_cart نمایش گروه محصولات اضافه شده به سبد خرید

woocommerce_grouped_add_to_cart نمایش گروه محصولات اضافه شده به سبد خرید

تابع ووکامرسی woocommerce_grouped_add_to_cart – نمایش گروه محصولات اضافه شده به سبد خرید Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_get_sidebar دریافت سایدبار ( ستو کناری ) فروشگاه

تابع ووکامرسی woocommerce_get_sidebar دریافت سایدبار ( ستو کناری ) فروشگاه

تابع ووکامرسی woocommerce_get_sidebar – دریافت سایدبار ( ستو کناری ) فروشگاه Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
contact us