تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 18

تابع ووکامرسی rest_sanitize_boolean تبدیل مقدار  به نوع داده boolean

تابع ووکامرسی rest_sanitize_boolean تبدیل مقدار به نوع داده boolean

تابع ووکامرسی rest_sanitize_boolean – تبدیل مقدار به نوع داده boolean Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $value Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/vendor/wp-rest-functions.php versions

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی rest_parse_request_arg پردازش مسیر آدرس داده شده بر اساس آرگومان

تابع ووکامرسی rest_parse_request_arg پردازش مسیر آدرس داده شده بر اساس آرگومان

تابع ووکامرسی rest_parse_request_arg – پردازش مسیر آدرس داده شده بر اساس آرگومان Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $value (mixed) 2- $request (WP_REST_Request) 3- $param (string) Usage

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی rest_is_ip_address آیا ip آدرس داده شده معتبر است ؟

تابع ووکامرسی rest_is_ip_address آیا ip آدرس داده شده معتبر است ؟

تابع ووکامرسی rest_is_ip_address – آیا ip آدرس داده شده معتبر است ؟ ( اعتبارسنجی آیپی آدرس ) Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $ipv4 (string) Returns –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی rest_is_boolean آیا مقدار داده شده مشابه boolean است ؟

تابع ووکامرسی rest_is_boolean آیا مقدار داده شده مشابه boolean است ؟

تابع ووکامرسی rest_is_boolean – آیا مقدار داده شده مشابه boolean است ؟ بر اساس == Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $maybe_bool Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی rest_get_server نمونه ای از REST server برمی گرداند

تابع ووکامرسی rest_get_server نمونه ای از REST server برمی گرداند

تابع ووکامرسی rest_get_server – نمونه ای از REST server برمی گرداند Syntax – سینتکس Returns – مقادیر بازگشتی (WP_REST_Server) REST server instance. Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
rest_authorization_required_code در صورت اعتبارسنجی اشتباه کد http برمی گرداند

rest_authorization_required_code در صورت اعتبارسنجی اشتباه کد http برمی گرداند

تابع ووکامرسی rest_authorization_required_code – در صورت اعتبارسنجی اشتباه کد http برمی گرداند Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/vendor/wp-rest-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی register_rest_field ثبت فیلد rest بر روی وردپرس

تابع ووکامرسی register_rest_field ثبت فیلد rest بر روی وردپرس

تابع ووکامرسی register_rest_field – ثبت فیلد rest بر روی وردپرس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $object_type (string|array) 2- $attribute (string) 3- $args (array) Usage – نحوه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی register_api_field ثبت فیلد api جدید برای استفاده از REST API

تابع ووکامرسی register_api_field ثبت فیلد api جدید برای استفاده از REST API

تابع ووکامرسی register_api_field – ثبت فیلد api جدید برای استفاده از api های ووکامرس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $object_type (array) 2- $attributes 3- $args Usage

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_quantity_input نمایش تعداد ورودی افزودن به سبد خرید

تابع ووکامرسی woocommerce_quantity_input نمایش تعداد ورودی افزودن به سبد خرید

تابع ووکامرسی woocommerce_quantity_input – نمایش تعداد ورودی افزودن به سبد خرید Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $args (array) 2- $product (constant) 3- $echo (bool) Usage –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_query_string_form_fields نمایش ورودی های مخفی کوئری استرینگ

تابع ووکامرسی wc_query_string_form_fields نمایش ورودی های مخفی کوئری استرینگ

تابع ووکامرسی wc_query_string_form_fields – نمایش ورودی های مخفی کوئری استرینگ Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $values (constant) 2- $exclude (array) 3- $current_key (string) 4- $return (bool)

ادامه مطلب
contact us