تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 2

تابع WC نمونه سازی از کلاس ووکامرس

تابع WC نمونه سازی از کلاس ووکامرس

تابع ووکامرسی WC – نمونه سازی از کلاس ووکامرس جهت دسترسی به داده های آن  Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /woocommerce.php versions – نسخه

ادامه مطلب
تابع  woocommerce_variable_add_to_cart خروجی اطلاعات افزودن به سبد خرید

تابع woocommerce_variable_add_to_cart خروجی اطلاعات افزودن به سبد خرید

تابع ووکامرسی woocommerce_variable_add_to_cart – خروجی اطلاعات افزودن به سبد خرید Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_variation_attribute_name دریافت نام ویژگی متغیر محصول

تابع ووکامرسی wc_variation_attribute_name دریافت نام ویژگی متغیر محصول

تابع ووکامرسی wc_variation_attribute_name – دریافت نام ویژگی متغیر محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $attribute_name (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-attribute-functions.php versions

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_upsell_display نمایش پیشنهاد محصول برای مشتری

تابع ووکامرسی woocommerce_upsell_display نمایش پیشنهاد محصول برای مشتری

تابع ووکامرسی woocommerce_upsell_display – نمایش پیشنهاد محصول برای مشتری Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $limit (string) 2- $columns (int) 3- $orderby (string) 4- $order (string) Usage

ادامه مطلب
تابع woocommerce_update_options بروزرسانی تنظیمات ووکامرس

تابع woocommerce_update_options بروزرسانی تنظیمات ووکامرس

تابع ووکامرسی woocommerce_update_options – بروزرسانی تنظیمات ووکامرس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $options (array) 2- $data (null) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/admin/wc-admin-functions.php

ادامه مطلب
woocommerce_update_new_customer_past_orders آپدیت سفارش مشتری جدید

woocommerce_update_new_customer_past_orders آپدیت سفارش مشتری جدید

تابع ووکامرسی woocommerce_update_new_customer_past_orders – بروزرسانی سفارشات قبلی مشتری جدید Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $customer_id Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-deprecated-functions.php versions –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_update_total_sales_counts بروزرسانی ( تغییر ) تعداد فروش محصول

تابع ووکامرسی wc_update_total_sales_counts بروزرسانی ( تغییر ) تعداد فروش محصول

تابع ووکامرسی wc_update_total_sales_counts – بروزرسانی ( تغییر ) تعداد فروش محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $order_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
تابع wc_update_profile_last_update_time بروزرسانی اطلاعات کاربر ( مشتری )

تابع wc_update_profile_last_update_time بروزرسانی اطلاعات کاربر ( مشتری )

تابع ووکامرسی wc_update_profile_last_update_time – بروزرسانی اطلاعات کاربر ( مشتری ) Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $user_id (int) 2- $old (array) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_update_product_stock_status تغییر وضعیت موجودی محصول

تابع ووکامرسی wc_update_product_stock_status تغییر وضعیت موجودی محصول

تابع ووکامرسی wc_update_product_stock_status – تغییر وضعیت موجودی محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $product_id (int) 2- $status (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_update_product_stock تغییر و بروزرسانی تعداد موجودی کالا

تابع ووکامرسی wc_update_product_stock تغییر و بروزرسانی تعداد موجودی کالا

تابع ووکامرسی wc_update_product_stock – تغییر و بروزرسانی تعداد موجودی کالا Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $product (int|WC_Product) 2- $stock_quantity (constant) 3- $operation (string) Usage – نحوه

ادامه مطلب
contact us