تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 22

تابع ووکامرسی wc_products_array_filter_visible دریافت لیست محصولات قابل مشاهده

تابع ووکامرسی wc_products_array_filter_visible دریافت لیست محصولات قابل مشاهده

تابع ووکامرسی wc_products_array_filter_visible – دریافت لیست محصولات قابل مشاهده Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $product (WC_Product) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-product-functions.php versions

ادامه مطلب
تابع wc_products_array_filter_editable فیلتر و تغییر محصولات قابل ویرایش

تابع wc_products_array_filter_editable فیلتر و تغییر محصولات قابل ویرایش

تابع ووکامرسی wc_products_array_filter_editable – فیلتر و تغییر محصولات قابل ویرایش Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $product (WC_Product) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-product-functions.php

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_processing_order_count نمایش تعداد سفارشات ( درحال پردازش )

تابع ووکامرسی wc_processing_order_count نمایش تعداد سفارشات ( درحال پردازش )

تابع ووکامرسی wc_processing_order_count – نمایش تعداد سفارشات ( درحال پردازش ) Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-order-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_print_r نمایش جزئیات متغیر قابل خواندن

تابع ووکامرسی wc_print_r نمایش جزئیات متغیر قابل خواندن

تابع ووکامرسی wc_print_r – نمایش جزئیات متغیر با خوانایی بالا Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $expression (mixed) 2- $return (bool) Returns – مقادیر بازگشتی (string|bool) False

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_print_notices نمایش هشدار و خطا ها و حذف آن

تابع ووکامرسی wc_print_notices نمایش هشدار و خطا ها و حذف آن

تابع ووکامرسی wc_print_notices – نمایش هشدار و خطا های ذخیره شده در session کاربر و سپس حذف آن Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-notice-functions.php

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_print_notice نمایش فوری هشدار ( اعلان ) در فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_print_notice نمایش فوری هشدار ( اعلان ) در فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_print_notice – نمایش فوری هشدار ( اعلان ) در فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $message (string) 2- $notice_type (string) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_print_js نمایش هر کد جاوا اسکریپت در footer

تابع ووکامرسی wc_print_js نمایش هر کد جاوا اسکریپت در footer

تابع ووکامرسی wc_print_js – نمایش هر کد جاوا اسکریپتی که در صف footer در نظر گرفته شده است Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-core-functions.php

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_prices_include_tax آیا قیمت محصول شامل مالیات است ؟

تابع ووکامرسی wc_prices_include_tax آیا قیمت محصول شامل مالیات است ؟

تابع ووکامرسی wc_prices_include_tax – آیا قیمت محصول شامل مالیات می باشد ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_price نمایش قیمت و علامت آن با توجه به واحد پولی

تابع ووکامرسی wc_price نمایش قیمت و علامت آن با توجه به واحد پولی

تابع ووکامرسی wc_price – نمایش قیمت و علامت آن با توجه به واحد پولی Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $price (float) 2- $args (array) Usage –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_prevent_endpoint_indexing جلوگیری از index شدن صفحه

تابع ووکامرسی wc_prevent_endpoint_indexing جلوگیری از index شدن صفحه

تابع ووکامرسی wc_prevent_endpoint_indexing – جلوگیری از index شدن صفحه مورد نظر Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
contact us