تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 21

تابع ووکامرسی wc_product_cat_class نمایش کلاس html برای دسته محصولات

تابع ووکامرسی wc_product_cat_class نمایش کلاس html برای دسته محصولات

تابع ووکامرسی wc_product_cat_class – نمایش کلاس html برای دسته محصولات Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $class (string) 2- $category (null) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
تابع wc_product_attribute_uasort_comparison نمایش محصولات بر اساس مقایسه آن

تابع wc_product_attribute_uasort_comparison نمایش محصولات بر اساس مقایسه آن

تابع ووکامرسی wc_product_attribute_uasort_comparison نمایش محصولات بر اساس مقایسه آن مورد 1 و مورد 2 Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $a 2- $b Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_products_rss_feed نمایش خوراک rss محصولات

تابع ووکامرسی wc_products_rss_feed نمایش خوراک rss محصولات

تابع ووکامرسی wc_products_rss_feed – نمایش خوراک rss محصولات Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه فعلی

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_title نمایش محصولات بر اساس عنوان

تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_title نمایش محصولات بر اساس عنوان

تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_title – نمایش محصولات بر اساس عنوان Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $a (WC_Product) 2- $b (WC_Product) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
تابع wc_products_array_orderby_price نمایش محصولات از ارزان به گران قیمت

تابع wc_products_array_orderby_price نمایش محصولات از ارزان به گران قیمت

تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_price – نمایش محصولات از ارزان به گران قیمت Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $a (WC_Product) 2- $b (WC_Product) Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
تابع wc_products_array_orderby_modified نمایش محصولات براساس تاریخ ویرایش شده

تابع wc_products_array_orderby_modified نمایش محصولات براساس تاریخ ویرایش شده

تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_modified – نمایش محصولات براساس تاریخ ویرایش شده Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $a (WC_Product) 2- $b (WC_Product) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
تابع wc_products_array_orderby_menu_order نمایش محصولات بر اساس منوی آن

تابع wc_products_array_orderby_menu_order نمایش محصولات بر اساس منوی آن

تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_menu_order – نمایش محصولات بر اساس منوی آن Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $a (WC_Product) 2- $b (WC_Product) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_id نمایش و sort محصولات بر اساس آیدی

تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_id نمایش و sort محصولات بر اساس آیدی

تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_id – نمایش و sort محصولات بر اساس آیدی Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $a (WC_Product) 2- $b (WC_Product) Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
wc_products_array_orderby_date نمایش و ترتیب بندی sort محصولات بر اساس تاریخ

wc_products_array_orderby_date نمایش و ترتیب بندی sort محصولات بر اساس تاریخ

تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_date – نمایش و ترتیب بندی sort محصولات بر اساس تاریخ Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $a (WC_Product) 2- $b (WC_Product) Usage – نحوه

ادامه مطلب
تابع wc_products_array_orderby ترتیب بندی و sort محصولات بر اساس فیلد مورد نظر

تابع wc_products_array_orderby ترتیب بندی و sort محصولات بر اساس فیلد مورد نظر

تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby – ترتیب بندی و sort محصولات بر اساس فیلد مورد نظر Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $products (array) 2- $orderby (string) 3- $order

ادامه مطلب
contact us