برچسب های کار با عملگر های php

تغییر اولویت عملگر ها در PHP

تغییر اولویت عملگر ها در PHP

تغییر اولویت عملگر ها – با استفاده از پرانتز ( ) می توانیم در اولویت های ریاضی تغییر ایجاد کنیم و اولویت ها را آن طور که می خواهیم در

ادامه مطلب
عملگر های Conditional Assignment در PHP

عملگر های Conditional Assignment در PHP

عملگر های Conditional Assignment – این عملگر های شرطی به عنوان یک shorthand در برنامه نویسی در نظر گرفته می شوند باعث کوتاه تر شدن دستورات در برنامه نویسی می

ادامه مطلب
عملگر های آرایه ای ( Array ) در PHP

عملگر های آرایه ای ( Array ) در PHP

عملگر های آرایه ای – در PHP درسی وجود دارد به نام array operator که در آن می توان آرایه ها را با هم جمع کرد ، و به روش

ادامه مطلب
عملگر های Logical ( منطقی ) در PHP

عملگر های Logical ( منطقی ) در PHP

عملگر های Logical ( منطقی ) – با کمک این operator ها می توانیم شرایطی منطقی را در برنامه مان اجرا کنیم . مثال : اگر آرمان موجودی حسابش 500

ادامه مطلب
عملگر های String (رشته ای) در PHP

عملگر های String (رشته ای) در PHP

عملگر های String (رشته ای) – با کمک این عملگر ها در PHP می توانیم رشته ها ( نوشته ) را به یکدیگر متصل کرده و در کنار یکدیگر بگذاریم

ادامه مطلب
عملگر های مقایسه ای (Comparison) در PHP

عملگر های مقایسه ای (Comparison) در PHP

عملگر های مقایسه ای – Comparison در زبان برنامه نویسی PHP از عملگر های اصلی برای مقایسه داده و شرایط مختلف به حساب می آید . مواردی همچون مساوی ،

ادامه مطلب
عملگر های Increment و Decrement در PHP

عملگر های Increment و Decrement در PHP

عملگر های Increment و Decrement – با عملگر های افزایشی و کاهشی می توانیم عملگر های Assignment عملگر Addition و Subtraction  را حتی به صورت خلاصه تر بنویسیم . این

ادامه مطلب
عملگر های Assignment در PHP

عملگر های Assignment در PHP

عملگر های Assignment در PHP – با کمک این عملگر می توانیم همان شکل عملگرهای Arithmetic ( ریاضی ) را به صورت خلاصه بنویسیم . می توان گفت که هر

ادامه مطلب
عملگر های ریاضی (Arithmetic) در PHP

عملگر های ریاضی (Arithmetic) در PHP

عملگر های ریاضی PHP – با استفاده از عملگر های Arithmetic می توانیم عملیات های ریاضی را در هر زبان برنامه نویسی از جمله PHP انجام دهیم . در این

ادامه مطلب
contact us