برچسب های آموزش توابع کاربردی php - صفحه ی 3

آموزش تابع str_rot13 رمزنگاری 2 طرفه ساده نوشته با PHP

آموزش تابع str_rot13 رمزنگاری 2 طرفه ساده نوشته با PHP

تابع str_rot13 رمزنگاری ساده – این تابع فقط بر روی حروف انگلیسی قابل اعمال است دیگر کاراکتر ها بدون ویرایش باقی می ماند . str_rot13 چگونه کار می کند هر

ادامه مطلب
آموزش تابع str_repeat تکرار نوشته در PHP

آموزش تابع str_repeat تکرار نوشته در PHP

تابع str_repeat تکرار نوشته – با تابع str_repeat می توانید یک نوشته را به تعداد دلخواهی که می خواهید تکرار کنید این تابع دارای 2 ورودی است . ورودی های

ادامه مطلب
آموزش تابع sha1 رمزنگاری اطلاعات در PHP

آموزش تابع sha1 رمزنگاری اطلاعات در PHP

sha1 رمزنگاری اطلاعات در PHP – در PHP توابع مختلفی وجود دارد که با کمک آن می توانید رشته و دیگر اطلاعات را رمزنگاری کرده و از این توابع برای

ادامه مطلب
تابع str_split تقسیم کردن نوشته در PHP

تابع str_split تقسیم کردن نوشته در PHP

تابع str_split تقسیم کردن نوشته ، تکه کردن نوشته – این تابع رشته ای را دریافت کرده و آن را در قالب یک آرایه برمی گرداند . تبدیل رشته به

ادامه مطلب
چگونه نوشته را جایگزین کنیم تابع str_replace در PHP

چگونه نوشته را جایگزین کنیم تابع str_replace در PHP

چگونه نوشته را جایگزین کنیم – تابع str_replace به شما کمک می کند که نوشته ای را در یک محتوا جایگزین کرده و از آن استفاده کنید . تابع دارای

ادامه مطلب
تکه و برش رشته با تابع substr در PHP

تکه و برش رشته با تابع substr در PHP

برش رشته با تابع substr – با استفاده از این تابع می توانیم بخشی از نوشته را داشته باشیم یا آن را قسمتی از آن را نمایش دهیم . این

ادامه مطلب
چگونه در نوشته جستجو کنیم تابع strpos در PHP

چگونه در نوشته جستجو کنیم تابع strpos در PHP

جستجو در نوشته با strpos – با کمک این تابع می توانیم در نوشته هایی که می خواهیم جستجو کرده و متن یا کلمه مورد نظر مان را پیدا کنیم

ادامه مطلب
ساخت فایل Json در PHP

ساخت فایل Json در PHP

ساخت فایل Json در PHP – در این آموزش یاد خواهید گرفت که چگونه یک فایل با پسوند json بر روی سرور خود بسازید که قابل استفاده باشد . در

ادامه مطلب
خواندن Json در PHP

خواندن Json در PHP

خواندن Json در PHP – با استفاده از تابع json_decode می توانید فرمت json را به آرایه PHP تبدیل کنید و از اطلاعات استخراج شده استفاده کنید . این تابع

ادامه مطلب
کار با تابع implode در PHP ( تبدیل آرایه به رشته )

کار با تابع implode در PHP ( تبدیل آرایه به رشته )

کار با تابع implode در PHP – با استفاده از تابع implode می توانید عضو های آرایه به هم بچسبانید و در قالب یک رشته ذخیره کنید . این تابع

ادامه مطلب
contact us