تاپیک پی اچ پی ( PHP ) - صفحه ی 10

تابع sprintf نمایش رشته به صورت فرمت شده با PHP

تابع sprintf نمایش رشته به صورت فرمت شده با PHP

رشته فرمت شده با PHP – با تابع sprintf می توانید نوشته ای که می خواهید را به صورت فرمت شده حتی با ورودی های متغیر خروجی داده و نمایش

ادامه مطلب
تابع wordwrap اضافه نمودن کاراکتر در نوشته با PHP

تابع wordwrap اضافه نمودن کاراکتر در نوشته با PHP

تابع wordwrap اضافه نمودن کاراکتر در نوشته با PHP – با کمک این تابع قادر خواهید بود که در هر موقعیتی تعریف می کنید کاراکتری اضافه شود . پس از

ادامه مطلب
تابع trim حذف فضای خالی قبل و بعد  نوشته با PHP

تابع trim حذف فضای خالی قبل و بعد نوشته با PHP

تابع trim برای حذف فضای خالی قبل و بعد نوشته با PHP – همان طور که از نام این تابع مشخص است با کمک آن می توانید فضای خالی قبل

ادامه مطلب
تابع strtoupper تبدیل حروف کوچک به بزرگ در PHP

تابع strtoupper تبدیل حروف کوچک به بزرگ در PHP

تبدیل حروف کوچک به بزرگ PHP – با تابع strtoupper می توانیم حروف کوچک را حروف بزرگ تبدیل کنیم این تابع بیشتر برای زبان های انگلیسی و مشابه آن که

ادامه مطلب
تابع strtolower تبدیل حروف بزرگ به کوچک در PHP

تابع strtolower تبدیل حروف بزرگ به کوچک در PHP

تبدیل حروف بزرگ به کوچک PHP – با استفاده از تابع strtolower می توان حروف بزرگ را به کوچک تبدیل کرد که معمولا بیشتر بر روی حروف انگلیسی کاربرد دارد

ادامه مطلب
آموزش تابع strrev برعکس کردن نوشته با PHP

آموزش تابع strrev برعکس کردن نوشته با PHP

برعکس کردن نوشته با PHP – با کمک تابع strrev می توانیم رشته ها را برعکس کرده و نمایش دهیم بع عنوان مثل نوشته edoc را وارد کرده code دریافت

ادامه مطلب
آموزش تابع strlen بدست آوردن طول نوشته با PHP

آموزش تابع strlen بدست آوردن طول نوشته با PHP

بدست آوردن طول نوشته با PHP – تابع strlen به کمک می کند تا طول رشته یا تعداد کاراکتر های موجود در نوشته را پیدا کنیم . تابع دارای دارای

ادامه مطلب
آموزش تابع str_word_count پیدا کردن تعداد کلمات با PHP

آموزش تابع str_word_count پیدا کردن تعداد کلمات با PHP

پیدا کردن تعداد کلمات با PHP – با استفاده از تابع str_word_count می توانید تعداد کلماتی را که در یک متن نوشته وجود دارد را بیابید . این تابع دارای

ادامه مطلب
آموزش تابع str_rot13 رمزنگاری 2 طرفه ساده نوشته با PHP

آموزش تابع str_rot13 رمزنگاری 2 طرفه ساده نوشته با PHP

تابع str_rot13 رمزنگاری ساده – این تابع فقط بر روی حروف انگلیسی قابل اعمال است دیگر کاراکتر ها بدون ویرایش باقی می ماند . str_rot13 چگونه کار می کند هر

ادامه مطلب
آموزش تابع str_repeat تکرار نوشته در PHP

آموزش تابع str_repeat تکرار نوشته در PHP

تابع str_repeat تکرار نوشته – با تابع str_repeat می توانید یک نوشته را به تعداد دلخواهی که می خواهید تکرار کنید این تابع دارای 2 ورودی است . ورودی های

ادامه مطلب