تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 3

تابع ووکامرسی wc_update_order_item_meta بروزرسانی اطلاعات اضافه آیتم سفارش

تابع ووکامرسی wc_update_order_item_meta بروزرسانی اطلاعات اضافه آیتم سفارش

تابع ووکامرسی wc_update_order_item_meta – بروزرسانی اطلاعات اضافه آیتم ( اقلام ) سفارش Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $item_id (mixed) 2- $meta_key (mixed) 3- $meta_value (mixed) 4-

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_update_order_item بروزرسانی اقلام ( آیتم ) سفارش فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_update_order_item بروزرسانی اقلام ( آیتم ) سفارش فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_update_order_item – بروزرسانی اقلام ( آیتم ) سفارش فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $item_id (int) 2- $args (array) Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_update_order بروزرسانی سفارش فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_update_order بروزرسانی سفارش فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_update_order – بروزرسانی سفارش فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $args (array) Returns – مقادیر بازگشتی (string) | WC_Order Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
wc_update_new_customer_past_orders دریافت و بروزرسانی سفارش با ایمیل کاربر

wc_update_new_customer_past_orders دریافت و بروزرسانی سفارش با ایمیل کاربر

تابع ووکامرسی wc_update_new_customer_past_orders – دریافت و بروزرسانی سفارش بر اساس ایمیل کاربر Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $customer_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
تابع wc_update_coupon_usage_counts بروزرسانی میزان استفاده تعداد کوپن ووکامرس

تابع wc_update_coupon_usage_counts بروزرسانی میزان استفاده تعداد کوپن ووکامرس

تابع ووکامرسی wc_update_coupon_usage_counts – بروزرسانی میزان استفاده تعداد کوپن ووکامرس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $order_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-order-functions.php

ادامه مطلب
تابع wc_update_300_webhooks بروزرسانی وب هوک های ووکامرس به نسخه 3.0.0

تابع wc_update_300_webhooks بروزرسانی وب هوک های ووکامرس به نسخه 3.0.0

تابع ووکامرسی wc_update_300_webhooks – بروزرسانی وب هوک های ووکامرس به نسخه 3.0.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
تابع wc_update_300_settings بروزرسانی تنظیمات ووکامرس به نسخه 3.0.0

تابع wc_update_300_settings بروزرسانی تنظیمات ووکامرس به نسخه 3.0.0

تابع ووکامرسی wc_update_300_settings – بروزرسانی تنظیمات ووکامرس به نسخه 3.0.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2

ادامه مطلب
wc_update_300_product_visibility بروزرسانی قابلیت نمایش کالا ووکامرس نسخه 3.0.0

wc_update_300_product_visibility بروزرسانی قابلیت نمایش کالا ووکامرس نسخه 3.0.0

تابع ووکامرسی wc_update_300_product_visibility – بروزرسانی قابلیت نمایش محصول ووکامرس به نسخه 3.0.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
wc_update_300_grouped_products بروزرسانی کالا گروه شده ووکامرس نسخه 3.0.0

wc_update_300_grouped_products بروزرسانی کالا گروه شده ووکامرس نسخه 3.0.0

تابع ووکامرسی wc_update_300_grouped_products – بروزرسانی محصولات گروه شده ووکامرس به نسخه 3.0.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
تابع wc_update_300_db_version بروزرسانی بانک داده ووکامرس به نسخه 3.0.0

تابع wc_update_300_db_version بروزرسانی بانک داده ووکامرس به نسخه 3.0.0

تابع ووکامرسی wc_update_300_db_version – بروزرسانی بانک داده ووکامرس به نسخه 3.0.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
contact us