تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 30

تابع ووکامرسی wc_hex_lighter تغییر کد رنگ به تاریک / روشن ( تر )

تابع ووکامرسی wc_hex_lighter تغییر کد رنگ به تاریک / روشن ( تر )

تابع ووکامرسی wc_hex_lighter – تغییر کد رنگ به تاریک / روشن ( تر ) Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $color (mixed) 2- $factor (int) Usage –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_hex_darker تغییر رنگ به ( تاریکتر ، روشن تر ) و …

تابع ووکامرسی wc_hex_darker تغییر رنگ به ( تاریکتر ، روشن تر ) و …

تابع ووکامرسی wc_hex_darker – تغییر(تبدیل) رنگ به ( تاریکتر ، روشن تر ) و … Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $color (mixed) 2- $factor (int) Usage

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_help_tip نمایش پیغام راهنمای ووکامرس

تابع ووکامرسی wc_help_tip نمایش پیغام راهنمای ووکامرس

تابع ووکامرسی wc_help_tip – نمایش پیغام راهنمای ووکامرس شامل ( نکات ، راهنما ، توصیه ) Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $tip (string) 2- $allow_html (bool)

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_has_notice بررسی اینکه آیا هشدار ( اعلان ) اضافه شده ؟

تابع ووکامرسی wc_has_notice بررسی اینکه آیا هشدار ( اعلان ) اضافه شده ؟

تابع ووکامرسی wc_has_notice – بررسی اینکه آیا هشدار ( اعلان ) اضافه شده ؟ Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $message (string) 2- $notice_type (string) Usage –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی hash_equals تطابق رشته و هش شده آن

تابع ووکامرسی hash_equals تطابق رشته و هش شده آن

تابع ووکامرسی hash_equals – تطابق رشته و هش شده آن ( داده کد گذاری شده ) Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $a (string) 2- $b (string)

ادامه مطلب
woocommerce_grouped_add_to_cart نمایش گروه محصولات اضافه شده به سبد خرید

woocommerce_grouped_add_to_cart نمایش گروه محصولات اضافه شده به سبد خرید

تابع ووکامرسی woocommerce_grouped_add_to_cart – نمایش گروه محصولات اضافه شده به سبد خرید Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_get_sidebar دریافت سایدبار ( ستو کناری ) فروشگاه

تابع ووکامرسی woocommerce_get_sidebar دریافت سایدبار ( ستو کناری ) فروشگاه

تابع ووکامرسی woocommerce_get_sidebar – دریافت سایدبار ( ستو کناری ) فروشگاه Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_wildcard_postcodes دریافت محدوده کد پستی

تابع ووکامرسی wc_get_wildcard_postcodes دریافت محدوده کد پستی

تابع ووکامرسی wc_get_wildcard_postcodes – دریافت محدوده کد پستی با توجه کد و کشور Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $postcode (string) 2- $country (string) Usage – نحوه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_weight تبدیل وزن محصول به واحد مورد نظر

تابع ووکامرسی wc_get_weight تبدیل وزن محصول به واحد مورد نظر

تابع ووکامرسی wc_get_weight – تبدیل وزن محصول به واحد مورد نظر Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $weight (int|float) 2- $to_unit (string) 3- $from_unit (string) Usage –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_webhook_statuses دریافت لیست وضعیت های webhook

تابع ووکامرسی wc_get_webhook_statuses دریافت لیست وضعیت های webhook

تابع ووکامرسی wc_get_webhook_statuses – دریافت لیست وضعیت های webhook Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-webhook-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 2.3.0 نسخه

ادامه مطلب
contact us