تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 20

تابع wc_protected_product_add_to_cart جلوگیری از افزودن محصولات دارای رمزعبور

تابع wc_protected_product_add_to_cart جلوگیری از افزودن محصولات دارای رمزعبور

تابع ووکامرسی wc_protected_product_add_to_cart – جلوگیری از افزودن محصولات دارای رمزعبور Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $passed (bool) 2- $product_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_product_weight_enabled آیا ویژگی وزن محصولات فعال است ؟

تابع ووکامرسی wc_product_weight_enabled آیا ویژگی وزن محصولات فعال است ؟

تابع ووکامرسی wc_product_weight_enabled – آیا ویژگی وزن محصولات فعال است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-product-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_product_sku_enabled آیا sku محصولات فعال است ؟

تابع ووکامرسی wc_product_sku_enabled آیا sku محصولات فعال است ؟

تابع ووکامرسی wc_product_sku_enabled – آیا sku محصولات فعال است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-product-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_product_post_type_link نمایش لینک پست تایپ محصول

تابع ووکامرسی wc_product_post_type_link نمایش لینک پست تایپ محصول

تابع ووکامرسی wc_product_post_type_link – نمایش لینک پست تایپ محصول با توجه به product_cat Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $permalink (string) 2- $post (WP_Post) Usage – نحوه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_product_post_class افزودن کلاس های html اضافی به محصول

تابع ووکامرسی wc_product_post_class افزودن کلاس های html اضافی به محصول

تابع ووکامرسی wc_product_post_class – افزودن کلاس های html اضافی به محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $classes (array) 2- $class (string) 3- $post_id (string) Usage –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_product_has_unique_sku بررسی اینکه sku منحصر به فرد است ؟

تابع ووکامرسی wc_product_has_unique_sku بررسی اینکه sku منحصر به فرد است ؟

تابع ووکامرسی wc_product_has_unique_sku – بررسی اینکه sku منحصر به فرد است ؟ Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $product_id (int) 2- $sku (string) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
تابع wc_product_generate_unique_sku افزودن پسوند تصادفی برای ساخت sku یونیک

تابع wc_product_generate_unique_sku افزودن پسوند تصادفی برای ساخت sku یونیک

تابع ووکامرسی wc_product_generate_unique_sku – افزودن پسوند تصادفی برای ساخت sku منحصر به فرد Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $product_id (integer) 2- $sku (string) 3- $index (int)

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_product_force_unique_sku اجبار به استفاده از sku منحصر به فرد

تابع ووکامرسی wc_product_force_unique_sku اجبار به استفاده از sku منحصر به فرد

تابع ووکامرسی wc_product_force_unique_sku – اجبار به استفاده از sku منحصر به فرد Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $product_id (integer) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
wc_product_dropdown_categories نمایش دسته بندی محصولات به صورت dropdown

wc_product_dropdown_categories نمایش دسته بندی محصولات به صورت dropdown

تابع ووکامرسی wc_product_dropdown_categories – نمایش دسته بندی محصولات به صورت dropdown Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $args (array) 2- $deprecated_hierarchical (int) 3- $deprecated_show_uncategorized (int) 4- $deprecated_orderby

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_product_dimensions_enabled آیا گزینه ابعاد محصول فعال است ؟

تابع ووکامرسی wc_product_dimensions_enabled آیا گزینه ابعاد محصول فعال است ؟

تابع ووکامرسی wc_product_dimensions_enabled – آیا گزینه ابعاد محصول فعال است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-product-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
contact us