تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 47

تابع ووکامرسی wc_delete_product_transients حذف تمامی اطلاعات موقتی محصول

تابع ووکامرسی wc_delete_product_transients حذف تمامی اطلاعات موقتی محصول

تابع ووکامرسی wc_delete_product_transients – حذف تمامی اطلاعات موقتی محصول مثل cache Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $post_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_delete_order_item_meta حذف اطلاعات اضافه محصول از سفارش

تابع ووکامرسی wc_delete_order_item_meta حذف اطلاعات اضافه محصول از سفارش

تابع ووکامرسی wc_delete_order_item_meta – حذف اطلاعات اضافه محصول از سفارش همانند term Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $item_id (mixed) 2- $meta_key (mixed) 3- $meta_value (string) 4-

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_delete_order_item حذف محصول از سفارش بر اساس آیدی

تابع ووکامرسی wc_delete_order_item حذف محصول از سفارش بر اساس آیدی

تابع ووکامرسی wc_delete_order_item – حذف و پاک کردن محصول از سفارش خرید بر اساس آیدی آن Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $item_id (int) Usage – نحوه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_deferred_product_sync افزودن محصول به صف خرید

تابع ووکامرسی wc_deferred_product_sync افزودن محصول به صف خرید

تابع ووکامرسی wc_deferred_product_sync – افزودن محصول به صف خرید مشتری Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $product_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-product-functions.php

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_date_format دریافت فرمت نمایشی تاریخ فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_date_format دریافت فرمت نمایشی تاریخ فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_date_format دریافت فرمت نمایشی تاریخ فروشگاه Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-formatting-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه فعلی

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_cross_sell_display نمایش دیگر محصول برای خرید

تابع ووکامرسی woocommerce_cross_sell_display نمایش دیگر محصول برای خرید

تابع ووکامرسی woocommerce_cross_sell_display – نمایش دیگر محصولات برای خرید Cross-selling Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $limit (int) 2- $columns (int) 3- $orderby (string) 4- $order (string)

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_content نمایش مطلب و توضیحات محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_content نمایش مطلب و توضیحات محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_content – نمایش مطلب و توضیحات محصول Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_compile_less_styles مناسب تبدیل less به css

تابع ووکامرسی woocommerce_compile_less_styles مناسب تبدیل less به css

تابع ووکامرسی woocommerce_compile_less_styles – مناسب تبدیل less به css Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-deprecated-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 2.3 نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_comments نمایش نظرات مشتریان در ووکامرس

تابع ووکامرسی woocommerce_comments نمایش نظرات مشتریان در ووکامرس

تابع ووکامرسی woocommerce_comments – نمایش نظرات مشتریان در صفحه محصول ووکامرس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $comment (WP_Comment) 2- $args (array) 3- $depth (int) Usage –

ادامه مطلب
تابع woocommerce_checkout_payment نمایش روش های پرداخت در checkout

تابع woocommerce_checkout_payment نمایش روش های پرداخت در checkout

تابع ووکامرسی woocommerce_checkout_payment – نمایش روش های پرداخت در صفحه تسویه حساب checkout Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از

ادامه مطلب
contact us