تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 46

تابع ووکامرسی wc_doing_it_wrong افزودن پیغام خطا در نحوه فراخوانی تابع

تابع ووکامرسی wc_doing_it_wrong افزودن پیغام خطا در نحوه فراخوانی تابع

تابع ووکامرسی wc_doing_it_wrong – افزودن پیغام خطا در نحوه فراخوانی تابع Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $function (string) 2- $message (string) 3- $version (string) Usage –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_display_product_attributes نمایش تمامی ویژگی های محصول

تابع ووکامرسی wc_display_product_attributes نمایش تمامی ویژگی های محصول

تابع ووکامرسی wc_display_product_attributes – نمایش تمامی ویژگی های محصول فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $product (WC_Product) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_display_item_meta نمایش جزئیات بیشتر محصول

تابع ووکامرسی wc_display_item_meta نمایش جزئیات بیشتر محصول

تابع ووکامرسی wc_display_item_meta – نمایش جزئیات و اطلاعات بیشتر محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $item (WC_Item) 2- $args (array) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_display_item_downloads نمایش لینک محصولات دانلودی

تابع ووکامرسی wc_display_item_downloads نمایش لینک محصولات دانلودی

تابع ووکامرسی wc_display_item_downloads – نمایش لینک محصولات دانلودی Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $item (WC_Item) 2- $args (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
تابع wc_disable_author_archives_for_customers غیر فعالسازی مطالب مشتر

تابع wc_disable_author_archives_for_customers غیر فعالسازی مطالب مشتر

تابع ووکامرسی wc_disable_author_archives_for_customers – غیر فعال سازی مطالب مشتری Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-user-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 2.5.0 نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_disable_admin_bar غیر فعال سازی نوار مدیریت برای مشتریان

تابع ووکامرسی wc_disable_admin_bar غیر فعال سازی نوار مدیریت برای مشتریان

تابع ووکامرسی wc_disable_admin_bar – غیر فعال سازی نوار مدیریت برای مشتریان Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $show_admin_bar (bool) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_deprecated_function اضافه کردن توابع منسوخ شده

تابع ووکامرسی wc_deprecated_function اضافه کردن توابع منسوخ شده

تابع ووکامرسی wc_deprecated_function – اضافه کردن توابع منسوخ شده Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $function (string) 2- $version (string) 3- $replacement (null) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_deprecated_argument افزودن آرگومان های منسوخ شده

تابع ووکامرسی wc_deprecated_argument افزودن آرگومان های منسوخ شده

تابع ووکامرسی wc_deprecated_argument – افزودن آرگومان های منسوخ شده Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $argument (string) 2- $version (string) 3- $message (null) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_deliver_webhook_async همگام سازی webhook

تابع ووکامرسی wc_deliver_webhook_async همگام سازی webhook

تابع ووکامرسی wc_deliver_webhook_async – همگام سازی webhook فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $webhook_id (int) 2- $arg (mixed) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_delete_shop_order_transients حذف تمامی اطلاعات گذرا سفارش

تابع ووکامرسی wc_delete_shop_order_transients حذف تمامی اطلاعات گذرا سفارش

تابع ووکامرسی wc_delete_shop_order_transients – حذف تمامی اطلاعات گذرا سفارش محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $order (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-order-functions.php

ادامه مطلب
contact us