تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 28

wc_is_attribute_in_product_name بررسی می کند که ویژگی در نام محصول است ؟

wc_is_attribute_in_product_name بررسی می کند که ویژگی در نام محصول است ؟

تابع ووکامرسی wc_is_attribute_in_product_name – بررسی می کند که ویژگی در نام محصول است ؟ Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $attribute (string) 2- $name (string) Usage –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_implode_text_attributes تبدیل آرایه به رشته

تابع ووکامرسی wc_implode_text_attributes تبدیل آرایه به رشته

تابع ووکامرسی wc_implode_text_attributes – تبدیل آرایه به رشته با توجه مقدار داده شده Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $attributes (array) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی is_woocommerce آیا کاربر در صفحات مرتبط با ووکامرس است ؟

تابع ووکامرسی is_woocommerce آیا کاربر در صفحات مرتبط با ووکامرس است ؟

تابع ووکامرسی is_woocommerce – آیا کاربر در صفحات مرتبط با ووکامرس است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php versions – نسخه ها از

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی is_view_order_page آیا کاربر در صفحه مشاهده سفارشات است ؟

تابع ووکامرسی is_view_order_page آیا کاربر در صفحه مشاهده سفارشات است ؟

تابع ووکامرسی is_view_order_page – آیا کاربر در صفحه مشاهده سفارشات است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
is_store_notice_showing آیا در هر بخش از فروشگاه هشدار ( اعلان ) نمایش داده شده ؟

is_store_notice_showing آیا در هر بخش از فروشگاه هشدار ( اعلان ) نمایش داده شده ؟

تابع ووکامرسی is_store_notice_showing – آیا در هر بخش از فروشگاه هشدار ( اعلان ) نمایش داده شده ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی is_shop  آیا کاربر در صفحه فروشگاه (shop) است ؟

تابع ووکامرسی is_shop آیا کاربر در صفحه فروشگاه (shop) است ؟

تابع ووکامرسی is_shop – آیا کاربر در صفحه فروشگاه (shop) است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی is_product_taxonomy  آیا کاربر در صفحه آرشیو تاکسونومی محصولات است ؟

تابع ووکامرسی is_product_taxonomy آیا کاربر در صفحه آرشیو تاکسونومی محصولات است ؟

تابع ووکامرسی is_product_taxonomy – آیا کاربر در صفحه آرشیو تاکسونومی محصولات است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php versions – نسخه ها از

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی is_product_tag آیا کاربر در صفحه برچسب محصولات است ؟

تابع ووکامرسی is_product_tag آیا کاربر در صفحه برچسب محصولات است ؟

تابع ووکامرسی is_product_tag – آیا کاربر در صفحه برچسب محصولات ( tag ) است ؟ Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $term (string) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی is_product_category آیا کاربر در صفحه دسته محصولات است ؟

تابع ووکامرسی is_product_category آیا کاربر در صفحه دسته محصولات است ؟

تابع ووکامرسی is_product_category – آیا کاربر در صفحه دسته محصولات ( category ) است ؟ Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $term (string) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی is_product آیا کاربر در صفحه سینگل محصول است ؟

تابع ووکامرسی is_product آیا کاربر در صفحه سینگل محصول است ؟

تابع ووکامرسی is_product – آیا کاربر در صفحه سینگل ( جزئیات ) محصول است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php versions – نسخه

ادامه مطلب
contact us