تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 29

تابع ووکامرسی is_order_received_page آیا کاربر در صفحه سفارش دریافت شد است ؟

تابع ووکامرسی is_order_received_page آیا کاربر در صفحه سفارش دریافت شد است ؟

تابع ووکامرسی is_order_received_page – آیا کاربر در صفحه سفارش دریافت شد است ؟ مثل زمانی که روش پرداخت درب محل انتخاب می شود . Syntax – سینتکس Usage – نحوه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی is_lost_password_page آیا کاربر در صفحه فراموشی رمز عبور است ؟

تابع ووکامرسی is_lost_password_page آیا کاربر در صفحه فراموشی رمز عبور است ؟

تابع ووکامرسی is_lost_password_page – آیا کاربر در صفحه فراموشی رمز عبور است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php versions – نسخه ها از

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی is_filtered آیا کاربر در صفحه فیلتر محصولات است ؟

تابع ووکامرسی is_filtered آیا کاربر در صفحه فیلتر محصولات است ؟

تابع ووکامرسی is_filtered – آیا کاربر در صفحه فیلتر محصولات است ؟ با توجه به layered nav , price sliders Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی is_edit_account_page آیا کاربر در صفحه ویرایش مشخصات است ؟

تابع ووکامرسی is_edit_account_page آیا کاربر در صفحه ویرایش مشخصات است ؟

تابع ووکامرسی is_edit_account_page – آیا کاربر در صفحه ویرایش مشخصات است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی is_checkout_pay_page آیا کاربر در صفحه سفارش پرداخت شده است ؟

تابع ووکامرسی is_checkout_pay_page آیا کاربر در صفحه سفارش پرداخت شده است ؟

تابع ووکامرسی is_checkout_pay_page – آیا کاربر در صفحه سفارش پرداخت شده است ؟ معمولا برای خرید های آنلاین ( پرداخت درگاه ) صورت می گیرد . Syntax – سینتکس Usage

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی is_checkout آیا کاربر در تسویه حساب است ؟

تابع ووکامرسی is_checkout آیا کاربر در تسویه حساب است ؟

تابع ووکامرسی is_checkout – آیا کاربر در تسویه حساب ( checkout ) است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php versions – نسخه ها

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی is_cart آیا کاربر در صفحه سبد خرید است ؟

تابع ووکامرسی is_cart آیا کاربر در صفحه سبد خرید است ؟

تابع ووکامرسی is_cart – آیا کاربر در صفحه سبد خرید ( cart ) است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php versions – نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی is_ajax آیا صفحه مورد نظر با ajax بارگذاری شده است ؟

تابع ووکامرسی is_ajax آیا صفحه مورد نظر با ajax بارگذاری شده است ؟

تابع ووکامرسی is_ajax – آیا صفحه مورد نظر با ajax بارگذاری شده است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php versions – نسخه ها

ادامه مطلب
is_add_payment_method_page کاربر در صفحه افزودن روش پرداخت است ؟

is_add_payment_method_page کاربر در صفحه افزودن روش پرداخت است ؟

تابع ووکامرسی is_add_payment_method_page – آیا کاربر در صفحه افزودن روش پرداخت است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php versions – نسخه ها از

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی is_account_page آیا کاربر در صفحه کاربری است ؟

تابع ووکامرسی is_account_page آیا کاربر در صفحه کاربری است ؟

تابع ووکامرسی is_account_page – با کمک این تابع می توانید بفهمید که آیا کاربر در صفحه کاربری است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
contact us