تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 52

تابع woocommerce_account_payment_methods نمایش روش های پرداخت و دانلود

تابع woocommerce_account_payment_methods نمایش روش های پرداخت و دانلود

تابع ووکامرسی woocommerce_account_payment_methods نمایش روش پرداخت و دانلود لینک Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_account_orders نمایش سفارشات کاربر

تابع ووکامرسی woocommerce_account_orders نمایش سفارشات کاربر

تابع ووکامرسی woocommerce_account_orders – نمایش سفارشات داده شده کاربر در ووکامرس  Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $current_page (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_account_navigation نمایش منوی حساب کاربری

تابع ووکامرسی woocommerce_account_navigation نمایش منوی حساب کاربری

تابع ووکامرسی woocommerce_account_navigation – نمایش منوی حساب کاربری Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه فعلی

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_account_edit_address ویرایش آدرس حساب کاربری

تابع ووکامرسی woocommerce_account_edit_address ویرایش آدرس حساب کاربری

تابع ووکامرسی woocommerce_account_edit_address – ویرایش آدرس حساب کاربری من Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $type (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_account_edit_account نمایش ویرایش حساب کاربری من

تابع ووکامرسی woocommerce_account_edit_account نمایش ویرایش حساب کاربری من

تابع ووکامرسی woocommerce_account_edit_account – نحوه نمایش ویرایش حساب کاربری من Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_account_downloads نمایش محصولات قابل دانلود

تابع ووکامرسی woocommerce_account_downloads نمایش محصولات قابل دانلود

تابع ووکامرسی woocommerce_account_downloads – نمایش محصولات قابل دانلود ووکامرس Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_account_content دریافت اطلاعات حساب کاربری من

تابع ووکامرسی woocommerce_account_content دریافت اطلاعات حساب کاربری من

تابع ووکامرسی woocommerce_account_content – دریافت اطلاعات حساب کاربری من Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه

ادامه مطلب
تابع woocommerce_account_add_payment_method افزودن روش پرداخت

تابع woocommerce_account_add_payment_method افزودن روش پرداخت

تابع woocommerce_account_add_payment_method – افزودن روش پرداخت Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه فعلی : 3.0.6

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name_by_id گرفتن نام ویژگی محصول با شناسه

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name_by_id گرفتن نام ویژگی محصول با شناسه

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name_by_id – دریافت نام ویژگی محصول با شناسه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $attribute_id (int) Returns – مقادیر بازگشتی (string) Return an empty string

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name دریافت نام ویژگی محصول

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name دریافت نام ویژگی محصول

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name – دریافت نام و اطلاعات ویژگی محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $attribute_name (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-attribute-functions.php

ادامه مطلب
contact us